Welke lifestyle factoren zijn van invloed op auto-immuunziekten?

Naast het volgen van het Auto-Immuun Protocol (AIP) kunnen aapassingen op het gebied van lifestyle namelijk je klachten verminderen.
O nderliggend aan auto-immuunziekten ligt veelal een verstoorde darmgezondheid met vaak een lekkende darm (‘leaky gut’). Maar waarom krijgt de één wel een auto-immuunaandoening en de ander niet? En wat kan jij aanpassen om je klachten te verminderen? Welke factoren hebben invloed op het ontstaan van auto-immuunziekten en speelt de moderne leefstijl hierbij een rol?
Darmflora weerstandlr

Onderzoek wijst uit dat er drie sleutelfactoren zijn die een rol spelen bij het ontstaan van auto-immuunziekten:

  • Het genetische component

  • Omgevingsfactoren en triggers

  • Dieet & lifestyle

Op de eerste factor hebben we minder invloed, maar op omgevingsfactoren en vooral je dieet & lifestyle hebben we wél veel invloed. Met een speciaal auto-immuun dieet (Auto-Immuun Protocol: AIP) wordt er aandacht besteed aan het aanpassen van je voedingspatroon door het eten van helende voeding en het weglaten van voeding die de darmwand beschadigt. Het doel is om de chronische ontstekingsreacties te verminderen waardoor de darmgezond verbetert en hiermee de klachten verminderen of zelfs verdwijnen.

Naast het aanpassen van je dieet is het onder de loep nemen van je lifestyle een belangrijke factor om je eigen gezondheid te verbeteren wanneer je een auto-immuunziekte hebt. Maar ook mensen met minder energie en vage klachten kunnen hier veel baat bij hebben. Je bent niet veroordeeld tot een leven lang met pijn, moeheid en handenvol met pillen! Je kan namelijk door het aanpassen van je lifestyle (naast het aanpassen van je voedingspatroon) je gezondheid en je leven weer herwinnen!

‘Healing is a matter of time but sometimes also a matter of opportunity’ - Hippocrates
Detox 1995433 1920

Genoeg slaap, voldoende lichaamsbeweging, en een adequaat stressmanagement lijken open deuren op het gebied van lifestyle. Iedereen weet wel dat dit goed is voor je gezondheid, maar lukt het ons ook om hier voldoende aandacht aan te besteden? In ons drukke leven waarin iedereen maar ‘doorgaat’ tot ’s avonds laat maken we vaak te weinig tijd vrij voor de lifestyle factoren die juist zo belangrijk zijn voor onze gezondheid én herstel! Het aanpassen van voeding is niet voldoende om je darmgezondheid te verbeteren, het gaat namelijk om de combinatie van het aanpassen van je dieet & lifestyle.

‘The best six doctors anywhere, and no one can deny it, are sunshine, water, rest, and air, exercise and diet’ –Wayne Fields
Pexels photo 296879

Stress management

De schadelijke effecten van stress worden vaak onderschat. In de huidige maatschappij speelt chronische stress een steeds grotere rol. Je lichaam blijft bij chronische stress soms wel maanden lang op een hoog stress niveau en in opperste paraatheid. Naast dat je hierdoor risico loopt op onder andere depressie, maagzweren en hartklachten, komt je lichaam niet meer in ruststand om te herstellen. Chronische stress is om twee redenen extra schadelijk voor mensen met auto-immuunziekten. Ten eerste heeft je lichaam als je een auto-immuunziekte hebt juist die ruststand nodig om te herstellen! Daarnaast wijzen steeds meer onderzoeken een directe link tussen chronische stress en een lekkende darm uit. Doordat je lichaam maandenlang in staat van opperste paraatheid verkeert, maakt je lichaam constant hoge waardes van cortisol aan. In een acute stress reactie zorgt het verhoogde cortisol ervoor dat er meer energie vrijkomt door andere je auto-immuunsysteem op een lager pitje te zetten. Bij chronische stress wordt dit maandenlang achter elkaar gedaan. Het auto-immuunsysteem is kwetsbaarder, ziektekiemen krijgen vrij spel en uiteindelijk wordt de doorlaatbaarheid van de darm verhoogd wat resulteert in een lekkende darm. Hierdoor kunnen ook mensen zonder een auto-immuunziekten last hebben van een lekkende darm en is het AIP en het aanpassen van je lifestyle voor een grote groep mensen belangrijk.

Slaaplr

Een adequaat slaapritme

Een goed dag- en nacht ritme is erg belangrijk voor het reguleren van het auto-immuunsysteem en om het helen van het lichaam te ondersteunen. Helaas komen slaapproblemen (in slaap komen, in slaap blijven en moe wakker worden) steeds vaker voor in de huidige maatschappij. Ongeveer 35% van de volwassenen geeft aan 6 uur te slapen per nacht. We hebben echter ongeveer 8-10 uur slaap per nacht nodig en mensen met een auto-immuunziekte soms zelfs nog meer. Te weinig slaap kan resulteren in meer ontstekingen in het lichaam (inflammatie), minder aanmaak van nieuwe cellen, minder herstel van beschadigde cellen, verminderde immuniteit en een verstoorde hormoonbalans. Zonder voldoende slaap geeft het aanpassen van je dieet onvoldoende effect om te herstellen en zijn al je inspanningen mogelijk tevergeefs.

‘Lack of activity destroys the good condition of every human begin, while movement and methodical phisical exercise save it and preserve it’ - Plato
Pexels photo bike

Voldoende lichaamsbeweging

Meer bewegen staat bij veel mensen hoog op het ‘goede-voornemens lijstje’ in het nieuwe jaar. Voldoende beweging is voor iedereen belangrijk, groot en klein. Maar voor mensen met een auto-immuunziekte kan beweging soms lastig zijn door het gebrek aan energie en lichamelijke klachten. Onderzoeken wijzen uit dat mensen met een auto-immuunziekte die voldoende beweging hebben een betere kwaliteit van leven ervaren en lekkerder in hun vel zitten dan mensen met een auto-immuunziekte die niet bewegen. Belangrijke gezondheidsvoordelen zijn: voorkomen van ziekten, reguleren van hormonen, versterken van botten, je lichaam wordt sterker, positieve invloed om je lymfesysteem, goed voor je hart, goed voor het welbevinden, het moduleren van je immuunsysteem en helpt bij een adequaat slaapritme en een goed stress management. Het is belangrijk voor de gezondheid van je lichaam als geheel en bevordert het herstel van je auto-immuunziekte.

Naast het volgen van het AIP zijn een adequaat stress management, voldoende slaap en voldoende lichaamsbeweging cruciaal bij het bevorderen van de darmgezondheid en het herstel voor mensen met én zonder auto-immuunziekte.
Health & Food Artikelen

Lees ook