Welke rol spelen gluten bij het ontstaan van auto-immuunziekten?

De laatste jaren wordt er steeds meer bekend dat niet alleen mensen met coeliakie (intolerantie voor gluten), maar veel meer mensen profiteren van een glutenvrij dieet. Is er een link tussen gluten met auto-immuunziekten en de onderliggende lekkende darm (‘leaky gut’)?
Bekijken

Artikelen